November 29, 2023
BREAKING NEWS
ad

2 Comments

  1. 1

    Anonymous

    महसूल विभागच अतिशय भ्रष्ट आहे. तलाठी कधीच सज्जावर हजर नसतो. फक्त मीटिंगच्या नावाखाली तहसील कार्यालयात बोंबलत हिंडत असतात याला जबाबदार तहसीलदार आहेत कोणत्याही तलाठ्याला तहसील कार्यालयाची पायरी चढून देऊ नये सर्व तलाठ्यांच्या मीटिंग ऑनलाईन घ्याव्यात तलाठी पूर्ण वेळ सज्जावर उपस्थित असला तरच त्याचा पगार द्यावा अन्यथा देऊ नये शेतकऱ्यांना सर्व कागदपत्रे ऑनलाईन उपलब्ध करून द्यावीत तलाठ्यासमोर शेतकऱ्याला कोणत्याही कागदपत्रासाठी जावं लागू नये अशी व्यवस्था करा

  2. 2

    Sandeep Patil

    महसूल विभागच अतिशय भ्रष्ट आहे. तलाठी कधीच सज्जावर हजर नसतो. फक्त मीटिंगच्या नावाखाली तहसील कार्यालयात बोंबलत हिंडत असतात याला जबाबदार तहसीलदार आहेत कोणत्याही तलाठ्याला तहसील कार्यालयाची पायरी चढून देऊ नये सर्व तलाठ्यांच्या मीटिंग ऑनलाईन घ्याव्यात तलाठी पूर्ण वेळ सज्जावर उपस्थित असला तरच त्याचा पगार द्यावा अन्यथा देऊ नये शेतकऱ्यांना सर्व कागदपत्रे ऑनलाईन उपलब्ध करून द्यावीत तलाठ्यासमोर शेतकऱ्याला कोणत्याही कागदपत्रासाठी जावं लागू नये अशी व्यवस्था करा

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyrights © 2020 Adhorekhit.com. All Rights Reserved. Website Development by : Amral Infotech Pvt Ltd / Privacy Policy /

Total Visitors : 434587 | Page Views: : 537312

error: Content is protected !!